Uniwersytet Bibliotecznych Żaków - Obserwowanie

Na zapisy
Rozpoczęcie
17 lutego 2020 17:00
Zakończenie
17 lutego 2020 18:30

17.02, godz. 17:00, Klasopracownia I piętro

OBSERWOWANIE - warsztaty przyrodnicze
- zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 10-12
- ilość uczestników: 15 osób
- w ciągu roku akademickiego dzieci uczestniczą w 8 cyklicznych warsztatach (1 raz w miesiącu)

Zajęcia dotyczą wszystkich elementów przyrody, m.in.: zwierząt, roślin, człowieka, grzybów, mikroorganizmów oraz wzajemnych powiązań między nimi. Celem zajęć jest pomoc dzieciom w poznaniu otaczającego świata i lepszym zrozumieniu własnego miejsca w nim, przybliżenie młodego pokolenia do natury i zapobieganie syndromowi deficytu natury oraz rozbudzenie ciekawości badawczej oraz miłości do przyrody jako nieskończonego źródła fascynacji, logiki i piękna.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu

http://mbp-oswiecim.pl