Uniwersytet Bibliotecznych Żaków - Poznawanie

Na zapisy
Rozpoczęcie
23 stycznia 2018 17:00
Zakończenie
23 stycznia 2018 18:00

POZNAWANIE - język i obyczaje różnych krajów

- zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 9-10 lat
- ilość uczestników: 15 osób
- dzieci uczestniczą w 8 cyklicznych warsztatach (1 raz w miesiącu we wtorek)

Zajęcia edukacyjno-językowe z elementami języka angielskiego. Warsztaty efektywnie rozwijają wyobraźnię i różnorodne umiejętności lingwistyczne. Dzieci poznają kulturę wybranych krajów anglojęzycznych.

Biblioteka "Galeria Książki"

http://mbp-oswiecim.pl/oferta/dzieci-starsze/