Uniwersytet Bibliotecznych Żaków - Testowanie

Na zapisy
Rozpoczęcie
24 stycznia 2018 17:00
Zakończenie
24 stycznia 2018 18:30

TESTOWANIE - multimedia i nowe technologie

- zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 10-12
- ilość uczestników: 14 osób
- dzieci uczestniczą w 13 cyklicznych warsztatach (1/2 razy w miesiącu)

Zajęcia edukacyjne z zakresu nowoczesnej technologii, wśród których znajdą się m.in. takie programy, jak: Canva, Piktochart, Toondoo. Testując aplikacje, dzieci uczą się twórczego rozwiązywania problemów, doskonalą logiczne myślenie, wyobraźnię przestrzenną, rozwijają umiejętności manualne, uczą się pracy indywidualnej i grupowej a także wzmacniają wiarę we własne możliwości i budują pewność siebie.

Biblioteka "Galeria Książki"

http://mbp-oswiecim.pl/oferta/dzieci-starsze/