Uniwersytet Bibliotecznych Żaków - Odkrywanie

Na zapisy
Rozpoczęcie
16 listopada 2017 17:00
Zakończenie
16 listopada 2017 18:30

ODKRYWANIEeksperymentyi doświadczenia

- zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 8-12 lat
- ilość uczestników: 30 osób
- dzieci uczestniczą w 8 cyklicznych warsztatach (1 raz w miesiącu w czwartek)

Ideą przewodnią zajęć jest poznawanie świata nauki i techniki. Tematyka zajęć dotyczy nauk ścisłych i przyrodniczych, m. in.: fizyki, matematyki, chemii, biologii itp. Warsztaty mają na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej u dzieci oraz inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji. Dzieci poprzez różnego rodzaju eksperymenty i doświadczenia w sposób namacalny i jak najbardziej dla nich zrozumiały odkrywają otaczający je świat.

Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI

http://mbp-oswiecim.pl/oferta/dzieci-starsze/

Organizatorzy

  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego Galeria Książki w Oświęcimiu